Projekotwanie ploty PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz szczególnych wypadków.

Budowa sztachetki z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne wypadki.

Sztachety z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania ogrodzenie z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak planowane balaski plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy planowane sztachety z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.